Viking Supply Ships A/S lägger upp Odin Viking som en del i en marknadsanpassningsplan och meddelar nedskrivning av en del av fartygsflottan.

Pressmeddelande

Som en direkt följd av dåliga marknadsförutsättningar för konventionells ankarhanteringsfartyg har Viking Supply Ships A/S beslutat att med omedelbar verkan lägga upp Odin Viking. Företaget kommer att inleda förhandlingar med de anställda och respektive fackföreningar för att utvärdera besättningssituationen framgent med ambition att minimera antalet uppsägningar.

Viking Supply Ships har redan infört ett kostnadsreduceringsprogram som sänker de årliga operationskostnaderna med MNOK 45. Som en följd av den svaga marknaden kommer företaget att initiera en ny marknadsanpassningsplan (MAP) med mål att ytterligare reducera de årliga kostnaderna med upp till MNOK 70.

Med anledning av att delar av flottan är upplagd kommer företaget också att göra nedskrivningar av värdet på PSV flottan, vilket har en negativ påverkan på tredje kvartalets resultat som kommer att publiceras den 12 november.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christian W. Berg, VD, tfn. +45 41 77 83 80, e-post christian.berg@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post ir@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 750  anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är skyldig att göra denna information offentliggöra enligt marknadslagen värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument (Sw: lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument). Viking Supply Ships A/S är skyldig att offentliggöra denna information i enlighet med avtalet med obligationsinnehavarna i VSS01, noterade på Nordic ABM på Oslobörsen. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 16:00.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar