Viking Supply Ships A/S säljer tre PSV fartyg

Pressmeddelande

Viking Supply Ships A/S, som är ett helägt dotterbolag till Viking Supply Ships AB, har idag ingått avtal om att sälja tre de tre medelstora PSV-fartygen Freyja Viking (byggd 2007), Nanna Viking (byggd 2006), och Sol Viking (byggd 2006).

Freyja Viking och Sol Viking har varit kallupplagda sedan mars 2016, medan Nanna Viking har varit kallupplagd sedan september 2015. Nordsjömarknaden är fortfarande mycket svag. Fartygen kommer att levereras till sin nya ägare i juli efter att de återaktiverats av säljaren. Försäljningen väntas medföra en reaförlust om 12 MUSD.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 09:10 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar