Viking Supply Ships AB: s dotterbolag, Transatlantic AB, avyttrar sin Container Verksamhet och Ship Management.

Pressmeddelande

9 november 2015

Transatlantic AB har träffat en överenskommelse om att avyttra Containerverksamheten till X-Press Feeders och, i en separat transaktion, att avyttra sin Ship Management verksamhet till AtoB@C.

Containerverksamheten som ska säljas består av linjerna TransFeeder North, TransBothnia Container, TransFeeder South, inklusive forwarding-affären och 15 stycken landanställda. Den årliga omsättningen är cirka 420 MSEK och 105 000 TEU. Köpeskillingen uppgår till 3,1 miljoner euro på skuldfri basis och betalas kontant vid genomförandet av affären. Transaktionen ska slutföras i början av december 2015. X-Press Feeders kommer att fortsätta bedriva verksamheten under varumärket Transatlantic Container.

"Vi tror att X-Press Feeders är idealiskt positionerade för att ta en stark marknadsställning containerverksamheten framåt. Med en global räckvidd som de kommer att ha kapacitet att vidareutveckla logistiklösningar för att möta kundernas framtida behov, där storskalighet har blivit allt viktigare ", säger Heléne Mellquist, CEO Transatlantic AB.

X-Press Feeders är det största oberoende feeder bolaget i världen, vilket ger en bred geografisk täckning. Med en flotta på över 70 chartrade och 21 ägda fartyg täcker de alla de stora globala hubbarna och har en årlig omsättning som överstiger 4 miljoner TEU. X-Press Feeders är en privatägd global organisation med ett team på över 260 anställda med närvaro i Singapore, Hamburg, Barcelona, ​​Dubai, Bombay och Panama.

"X-Press Feeders är nöjda med att ha kommit över en sådan erfaret team specialiserade på feeder affären. De kommer att bibringa mycket kunskap om de skandinaviska marknaderna och kundernas regionala krav, vilket kommer att bidra till ytterligare tillväxt tillsammans", säger Tristan Howitt CEO.

Ship Management verksamheten, Transatlantic Ship Management, består av 16 landanställda och 230 anställda till sjöss. Den årliga omsättningen är ca 17 MSEK. Köpeskillingen motsvarar marknadsmässiga villkor och transaktionen kommer att genomföras i början av december 2015. Verksamheten kommer att finnas kvar i Göteborg och ändra namn till Go Ta Ship Management AB.

AtoB@C Shipping AB är ett privatägt shipping företag som grundades 2000. Huvudkontoret ligger i Ystad, Sverige. Bolaget driver en flotta av 30 väl underhållna, isklassade, kombifartyg. Handeln Området är Östersjön, Kontinenten, North Spanien, Portugal och Medelhavet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christian W. Berg, VD, tfn. +45 41 77 83 80, e-post christian.berg@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post ir@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 750  anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.comViking Supply Ships AB är skyldig att göra denna information offentliggöra enligt marknadslagen värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument (Sw: lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument). Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 09:00.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar