Delårsrapport 1/1 2001 - 30/9 2001, sammandrag

Delårsrapport 1/1 2001 - 30/9 2001, sammandrag Perioden 1/1 2001 - 30/9 2001 · Nettoomsättningen ökade med 126 % och uppgick till 433,9 (192,0) miljoner kronor. · Rörelseresultatet ökade till 23,6 (-1,0) miljoner kronor. · Resultat före skatt ökade till 31,8 (3,7) miljoner kronor. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,0 (-16,7) miljoner kronor. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,19 (0,12) kronor. · Orderstocken uppgick till 245 (569) miljoner kronor. Tredje kvartalet · Första ordern i Europa på SMSit, SMS terminalen för det fasta telenätet, med tillhörande kommunikationssystem från Tele2 på cirka 30 miljoner kronor. · Ny order på telefoner med inbyggd routerfunktion på cirka 55 miljoner kronor. · Viking Telecom erhåller order på SMSit i Asien från Sun Moon Star Philippines. · Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (86,0) miljoner kronor. · Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (6,1) miljoner kronor. · Resultat före skatt uppgick till 0,4 (9,4) miljoner kronor. · Viking Telecom vinner tvist med kund i Frankrike, vilket ger en resultateffekt på 18,5 miljoner kronor. Väsentliga händelser efter periodens slut · Serieleveranser av SMSit har påbörjats. Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa på www.viking.telecom.com. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Belgien, Portugal, Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Jan-Olof Ohlsson VD Viking Telecom AB Finanschef Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 01, Tel: 031-720 69 51, Mobil: 0739-20 69 01 Mobil: 0736-82 69 51 E-post: E-post: carl.schneider@viking- jan-olof.ohlsson@viking- telecom.com telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00250/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar