Delårsrapport 1/1 2001 - 30/9 2001, sammandrag

Delårsrapport 1/1 2001 - 30/9 2001, sammandrag Perioden 1/1 2001 - 30/9 2001 · Nettoomsättningen ökade med 126 % och uppgick till 433,9 (192,0) miljoner kronor. · Rörelseresultatet ökade till 23,6 (-1,0) miljoner kronor. · Resultat före skatt ökade till 31,8 (3,7) miljoner kronor. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,0 (-16,7) miljoner kronor. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,19 (0,12) kronor. · Orderstocken uppgick till 245 (569) miljoner kronor. Tredje kvartalet · Första ordern i Europa på SMSit, SMS terminalen för det fasta telenätet, med tillhörande kommunikationssystem från Tele2 på cirka 30 miljoner kronor. · Ny order på telefoner med inbyggd routerfunktion på cirka 55 miljoner kronor. · Viking Telecom erhåller order på SMSit i Asien från Sun Moon Star Philippines. · Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (86,0) miljoner kronor. · Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (6,1) miljoner kronor. · Resultat före skatt uppgick till 0,4 (9,4) miljoner kronor. · Viking Telecom vinner tvist med kund i Frankrike, vilket ger en resultateffekt på 18,5 miljoner kronor. Väsentliga händelser efter periodens slut · Serieleveranser av SMSit har påbörjats. Den fullständiga delårsrapporten finns att läsa på www.viking- telecom.com. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Belgien, Portugal, Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Jan-Olof Ohlsson VD Viking Telecom AB Finanschef Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 01, Tel: 031-720 69 51, Mobil: 0739-20 69 01 Mobil: 0736-82 69 51 E-post: E-post: carl.schneider@viking-jan-olof.ohlsson@viking- telecom.com telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00600/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00600/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar