Viking Telecom fokuserar verksamheten

Viking Telecom fokuserar verksamheten Viking Telecom har avyttrat 81% av sitt ägande i det belgiska dotterbolaget Daphne S.A. samt hela ägandet i bolaget dTechT S.A. Detta som ett steg i fokuseringen av verksamheten på affärs-områdena Telecom och Microwave. Avvecklingen har ingen ytterligare belastning av koncernens resultat än det som meddelats i samband med den senaste delårsrapporten. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Belgien, Portugal, Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Jan-Olof Ohlsson VD Viking Telecom AB CFO Viking Telecom AB Tel 031-720 69 01, mobil 0739-20 Tel 031-720 69 51, mobil 0736-82 69 69 01 51 E-post: carl.schneider@viking- E-post: jan-olof.ohlsson@viking- telecom.com telecom.com Information finns även på: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar