Viking Telecom vinner tvist

Viking Telecom vinner tvist I tvisten med en fransk kund har Viking Telecom AB i skiljedom tilldömts skadestånd på 1,7 miljoner USD plus ränta och rättegångskostnader. Viking Telecom har inlett processen att utkräva betalning för skadeståndet. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Belgien, Portugal, Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Jan-Olof Ohlsson VD Viking Telecom AB Finanschef Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 01, Tel: 031-720 69 51, Mobil: 0739-20 69 01 Mobil: 0736-82 69 51 E-post: E-post: carl.schneider@viking-telecom.com jan-olof.ohlsson@viking-telecom.com Information finns även på: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00570/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar