6 av 10 markägare betalar för hög fastighetsskatt

Vid årets taxering är alla obebyggda tomter felvärderade med i genomsnitt 36 procent. Det visar en undersökning från Villaägarnas Riksförbund. 59 procent av tomterna har fått ett för högt taxeringsvärde och därmed för hög fastighetsskatt – som mest 30 000 kronor per år.

Ägare till obebyggda tomter betalar fastighetsskatt utan något tak, vilket innebär 1 procent av marktaxeringsvärdet i årlig skatt. Marktaxeringsvärdet ska i princip motsvara 75 procent av marknadsvärdet. Men en ny undersökning från Villaägarna visar att avvikelserna är mycket stora. – Värderingen av obebyggda tomter vid taxeringen är ett lotteri. Vid årets dragning får 6 av 10 tomtägare betala för hög skatt. Eftersom fastighetsskatten saknar ett tak står tusentals kronor på spel, säger Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund. 59 procent av de obebyggda tomterna i landet har för höga taxeringsvärden i förhållande till marknadsvärdet. I genomsnitt betalar tomtägarna 1 300 kronor för mycket i fastighetsskatt årligen. Värst drabbas en tomtägare i Österåker kommun som får betala 33 300 kronor för mycket i skatt. De för höga marktaxeringsvärdena har också stor betydelse för alla tomträttshavare. De ger höjda friköpspriser och – när omreglering är aktuell – höjda avgälder. 40 procent av de obebyggda tomterna har ett taxeringsvärde som är lägre än det som tomtens värde motiverar. Dessa tomtägare har i praktiken fått sänkt fastighetsskatt med i genomsnitt 1 900 kronor per år. Störst ”rabatt” fick en tomtägare i Stockholm med 84 900 kronor. Marktaxeringsvärdena bygger på försäljningspriserna för 16 464 obebyggda tomter. Schabloniseringen blir mycket kraftig när värdenivån från dessa försäljningar ska överföras till drygt två miljoner småhustomter. – Regeringen måste tillsätta en utredning med uppgift att skyndsamt ta fram förslag på hur taxeringssystemet helt kan avvecklas. Värden som inte går att fastställa korrekt ska inte heller användas som underlag för beskattning i ett rättsamhälle, säger Elisabeth Österman. Om undersökningen Villaägarna har låtit studera samtliga 16 464 försäljningar som använts för att fastställa årets marktaxeringsvärden och jämfört 75 procent av det faktiska försäljningspriset med taxeringsvärdet. Hela undersökningen med samtliga kommuner finns på www.villaagarna.se. För mer information kontakta: Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör, telefon 070-937 01 19 Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Dokument & länkar