Åtta av tio villaägare kritiska till rotsveket

83 procent av Villaägarnas medlemmar är kritiska till sänkningen av rotavdraget, visar en enkät genomförd av förbundet. Över 80 procent av de svarande förväntar sig dessutom att svartarbetet kommer att ökar och att efterfrågan på hantverkstjänster minskar som en följd av sänkningen.

Regeringens besked i vårbudgeten att rotavdraget sänks möter kraftig kritik från villaägare i hela landet.

- Stefan Löfven försvarade häftigt rotavdraget i valrörelsen. Nu sänker han det. Våra medlemmar är självklart besvikna, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Mer svartarbete och lägre efterfrågan på hantverkstjänster kan bli följden av sänkningen.

- Undersökningar visar att rotavdraget nästan raderat allt svartarbete i branschen. Åtta av tio husägare tror att svartarbetet återigen kommer att öka och att efterfrågan på hantverkstjänster minskar med ett sänkt rotavdrag, säger Jakob Eliasson.

Villaägarna vill ha kvar rotavdraget i dess nuvarande form. Det leder till bättre underhåll av bostadsbeståndet och en tryggare och bättre hantverksbransch.

- Rotsänkningen gör att mindre jobb blir dyrare, medan de verkligt dyra lyxrenoveringarna inte påverkas. Det är förvånande att en vänsterregering lägger ett sådant förslag. Särskilt som två tredjedelar av de som använder avdraget tjänar under brytpunkter för statlig inkomstskatt, säger Jakob Eliasson.

Enkäten har skickats till Villaägarnas medlemmar. Under perioden 9-14 april 2015 besvarade 2 877 personer enkäten. 

För mer information:
Jakob Eliasson, samhällpolitisk chef, 076-848 13 00
Julia Kronnäs, pressekreterare, 072-222 04 56

Följ rotdebatten på facebook: https://www.facebook.com/villaagarna/posts/905997799444181


Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar