Bolån bakom starka bankresultat

Under det första kvartalet 2013 är bolånemarginalerna fortsatt höga enligt Swedbanks och SEBs kvartalsrapporter. Bankernas sjunkande kostnader för bolån under 2013 kombinerat med fortsatt höga boräntor för hushållen ligger bakom de starka bankresultaten det första kvartalet.   

- Tillväxten i bankernas svenska bankrörelser ligger framförallt i bolån medan krediter till företag varierar. Därmed står det klart att bolånen just nu står för en stor del av bankernas tillväxt, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarna.

Sedan årsskiftet har SEBs inlåning från allmänheten ökat med 59 miljarder medan utlåningen ökat med 4 miljarder kronor. SEBs sparränta är 0% på privatkonto och 0,55-0,60% på olika sparkonton.

- Med tanke på att hushållen får extremt låg sparränta på insatta medel blir det en mycket god affär för SEB när inlåningen från allmänheten ökar mer än bolånevolymen vilket varit fallet för SEB det första kvartalet då inlåningen ökat nästan femton gånger mer än utlåningen, säger Daniel Liljeberg.

Vid sidan av ökat hushållssparande har samtliga relevanta inlåningsräntor; Stibor 90, den tvååriga bostadsobligationsräntan och den femåriga bostadsobligationsräntan fallit sedan årsskiftet.

- Fallande inlåningsräntor och att Riksbanken nyligen signalerat en lägre räntebana borde innebära att lägre bolåneräntor bör ligga runt hörnet, säger Daniel Liljeberg.

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 0709-154499
Henrik Fahlgren, pressansvarig, 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera