Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om höjningar av elnätspriser

Villaägarna har tillsammans med stora delar av bostadsbranschen begärt svar från energiminister Ibrahim Baylan om hur regeringen avser att agera för att hålla tillbaka höjningarna av elnätspriserna.  De senaste tre åren har elnätspriserna i de tre största bolagens elnät stigit med mellan 12 och 37 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit måttlig.

Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar i de nät som ägs av Vattenfall, E.ON och Ellevio. De tre bjässarna täcker tillsammans in ungefär 60 procent av hushållen.

– Vi är oroliga för att energiministern i den förordning som lovats inom kort inte kommer våga gå hela vägen och genomföra uppenbart nödvändiga ändringar i regelverket för elnätsbolagens intäktsramar, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna. 

I brevet till Ibrahim Baylan begär bostadsorganisationerna att regeringen ger Energimarknadsinspektionen de verktyg som tillsynsmyndigheten begärt för att kunna hålla tillbaka prisökningarna. Förslagen kommer också att minska antalet dyra rättsprocesser. 

– Vi anser att det är avgörande att samtliga Energimarknadsinspektionens förslag genomförs för att hålla nere elnätsbolagens intäktsramar och därmed dämpa prisökningarna i elnäten. Vi har därför helt enkelt frågat energiministern om han avser att begränsa elnätsbolagens intäkter genom att besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag, säger Anna Werner.

Brevet till energiministern är förutom av Villaägarna undertecknat av: Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, (Hyresgästföreningen), Riksbyggen och SABO.

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 324 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media