Bostadsminister Attefall inför ny skatt på bygglov

Idag presenterades nya regler för kommunala gatukostnader, som gör det ännu lättare för kommuner att ta ut avgifter för vägbyggen från enskilda småhusägare. I praktiken innebär det en extra skatt på bygglov på mellan några hundratusen kronor och upp till  en miljon. Bostadsbyggandet kommer att minska som en följd, varnar Villaägarna.

Systemet med gatukostnader innebär att kommuner kan ta ut avgifter för nya eller upprustade gator från boende längs vägen. Avgifterna ligger i storleksordningen ett par hundratusen upp till en miljon. Enligt det nya förslaget får avgiften i framtiden tas ut i samband med att fastighetsägaren söker bygglov.

- De nya reglerna innebär att en ny skatt på bygglov införs för den som vill bygga nytt hus eller bygga till. Det råder ingen tvekan om att nybyggandet återigen kommer att minska på grund av detta. Är det vad bostadsministern vill? säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna, som suttit med som expert i den statliga utredning som föregick regeringens förslag.

37 av landets 290 kommuner tillämpar idag gatukostnader. De nya reglerna kommer troligen att leda till en spridning av systemet i hela landet. Villaägarna menar att infrastruktur nyttjas av alla, och därför bör betalas över skattsedeln.

- Villaägarna har stridit för att skydda de boende från stora oväntade kostnader, och detta förslag innehåller därför ett visst skydd. Betalningsskyldigheten infaller först när hushållet beviljas bygglov. Samtidigt avskaffas nu kommunens skyldighet att föra en dialog med berörda fastighetsägare för att få ta ut gatukostnader, vilket är en klar försämring. Attefall offrar den lokala demokratin på asfaltens altare, säger Lena Södersten.


För mer information:
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera