Bra Maud, men långt ifrån tillräckligt!Pressmeddelande 3 februari 2011

Bra Maud, men långt ifrån tillräckligt! Maud Olofsson lovar idag på DN-debatt att gå Villaägarnas krav på en reglering av tillsvidarepriserna på elmarknaden till mötes. Det är ett steg i rätt riktning. Men det är långt ifrån tillräckligt. – Cirka 10 procent av ett villahushålls disponibla inkomst går numera till att betala elräkningar. De flesta påverkas inte alls av dagens besked från Maud Olofsson. Fler åtgärder är därför helt nödvändiga, exempelvis sänkt elskatt och en hårdare reglering av elnätbolagens monopolsituation, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund. Maud Olofssons besked innebär att hon tagit till sig det andra av de fem konkreta förslag som Villaägarna framförde i början av vintern, under rubriken "Så här kan vi sänka din elräkning, Maud Olofsson!". Nedan framgår förslagen på nytt: 1. Sänk elskatten! Genom att sänka elskatten kompenseras hushållen för de höga elpriser som är ett resultat av politiska beslut. Detta påverkar inte koldioxidutsläppen, eftersom dessa bestäms helt och hållet av systemet med utsläppsrätter.

2. Reformera systemet med tillsvidarepriser! Kunder som inte aktivt valt sin elhandlare är utlämnade till elbolagens goda vilja. De allra flesta får betala ett alltför högt pris, eftersom det saknas en skyddande lagstiftning. Tillsätt snarast en utredning om detta.

3. Ta kontrollen över prisutvecklingen i elnäten! Priserna i elnäten stiger okontrollerat.
Prioritera konsumentskyddet på denna monopolmarknad och inför en prismodell som hejdar prisökningarna.

4. Skärp tillsynen över fjärrvärmemarknaden! Fjärrvärmemarknaden är en oreglerad monopolmarknad, där kunden står utan skydd. Skapa en myndighet som övervakar prisutvecklingen och ställer krav på branschen.

5. Stöd energieffektiviseringar i småhus! Ett statligt stöd för energibesparande åtgärder i småhus skulle spara energi och skapa jobb. Koppla ett ekonomiskt stöd till de åtgärder som rekommenderas i en energideklaration.

För mer information: Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00 Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Dokument & länkar