Elen 7 000 kronor dyrare i Sverige jämfört med Finland

Svenska elkonsumenter får betala mer för elen än finländska och norska, visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Högre skatter och avgifter höjer svenskarnas elräkningar med över 7 000 kronor om året, för den småhusägare som använder 20 000 kWh om året.

Den elräkning ett hushåll betalar till sin elhandlare består av flera delar: ”grossistpriset” på el som sätts på börsplatsen Nordpool, elhandlarens påslag, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Hushållen betalar även nätavgifter till det lokala nätbolaget.

Eftersom Norden är en gemensam elmarknad, ligger grossistpriserna i de nordiska länderna ofta nära varandra. Däremot finns stora skillnader i nivån på skatter och avgifter, visar en rapport som Villaägarna låtit konsultföretaget Sweco ta fram.

-  Prisskillnaderna är stora. En svensk småhusägare får betala 35 öre mer per kWh än en finländsk, vilket blir över 7 000 kronor om året vid en årlig användning om 20 000 kWh, sägerJakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

En liten del av skillnaden förklaras av att svenska elkunder betalar för elcertifikat, vilket finländska elkonsumenter inte gör. Den stora skillnaden är dock elskatten. I Sverige betalar hushållskunder 29 öre per kWh i skatt, medan Finland har ungefär en tredjedel så hög elskatt.

- En sänkning av elskatten skulle över en natt lösa hushållens problem med tunga elräkningar. Reformen kan finansieras genom att en del av konsumenternas skattebörda förs över på kraftbolagen, som idag gör extravinster till följd av handeln med utsläppsrätter, säger Jakob Eliasson.

Hela utredningen finns att läsa på www.villaagarna.se/utredningar. Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik.

För mer information:
Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 0709-69 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera