Elnätbolagens vinster orimliga

Elnätbolagen Eon, Fortum och Vattenfall gjorde under 2010 en sammanlagd vinst på 2,4 miljarder efter skatt, visar bolagens årsredovisningar som nyligen presenterats. Fortum ökar sin vinst med 11 procent, Eon med 20 och Vattenfall med 25 procent. Vinsterna visar att övervakningen av marknaden brister, menar Villaägarna.

Elnäten är ett så kallat naturligt monopol, där kunderna inte kan byta leverantör om de är missnöjda med kvalitet eller pris. Energimarknadsinspektionens (EI) uppgift är att garantera kunderna skäliga priser. Elnätbolagens priser prövas med hjälp av en prismodell, som sätter ett tak för varje bolags maximala intäkter.

- Elnätbolagens vinstnivåer visar att EI:s prismodell är alldeles för generös mot bolagen. Vi har att göra med en monopolmarknad som präglas av låg risk. Då ska också vinsterna vara låga, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Näringsminister Maud Olofsson lovade under vintern att göra en konsekvensanalys av den prismodell EI använder.

- Vi har inte sett någon sådan, men konsekvenserna är ju tämligen tydliga ändå, nämligen höga och stigande priser i elnäten. Prismodellen övervärderar nämligen tillgångarna systematiskt, vilket driver priserna uppåt, säger Joacim Olsson.

Den förändring av prismodellen som Villaägarna tillsammans med bland andra Konkurrensverket har föreslagit skulle sänka hushållens elräkningar.

- Exakt hur mycket beror på flera saker, men en vanlig småhusägare skulle kunna betala kring en tusenlapp mindre om året med vår modell, avslutar Joacim Olsson.

Läs mer om Villaägarnas förslag till förändrad energipolitik på http://www.villaagarna.se/.

För mer information:
Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera