Europeiska bostadsorganisationer samlas till kongress

Helgen 13-14 juni samlas sjutton europeiska medlemsorganisationer i International Union of Property Owners (U.I.P.I.) till kongress i Stockholm. Tema för kongressen är effektivare energianvändning för lägre kostnader och en hållbar utveckling.

Närmare 80 procent av de beslut som rör husägare fattas idag i Bryssel. Genom den internationella sammanslutningen U.I.P.I. kan nationella och internationella organisationer för privata fastigheter tala med en röst i Europa. U.I.P.I. engagerar sig bland annat i frågor om fastighetsskatt, expropriation av fastigheter och regler inom miljö- och energiområdet. Sverige representeras av Villaägarnas Riksförbund. – Att reducera energiförbrukning och därmed miljöbelastning utan att försämra inomhusklimatet är en stor utmaning för Europas husägare. Därför känns det mycket angeläget att träffas och utbyta internationella erfarenheter vid kongressen i Stockholm, säger Ulla Johansson, ordförande i Villaägarnas Riksförbund och vice ordförande i U.I.P.I. Vid U.I.P.I.:s kongress på Clarion Hotel Sign i Stockholm håller bland andra följande talare anföranden: Georgios Katsarakis, EU-kommissionen i Bryssel Yvonne Fredriksson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholms stad Jan-Olof Dalenbäck, biträdande professor i Installationsteknik på Chalmers Samt ledande företrädare för U.I.P.I. och Villaägarnas Riksförbund. För mer information kontakta: Ulla Johansson, förbundsordförande, tel 0708-13 86 23

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Dokument & länkar