Finansinspektionen straffar ansvarstagande hushåll

Idag presenterar Finansinspektionen ett förslag om att höja riskviktsgolvet för bolån från nuvarande 15 procent till 25 procent. Konsekvensen skulle bli att man straffar hushåll som valt att amortera.

Finansinspektionens förslag innebär att hushåll med en låg belåning behandlas på samma sätt som de med hög belåning.

- Det här går stick i stäv med politikernas ambition om att skapa en förbättrad amorteringskultur. Det höjda riskviktsgolvet minskar ytterligare hushållens incitament att amortera, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund. 

Åtgärden skulle enligt Finansinspektionen medföra att bankerna behöver binda in ytterligare 32 miljarder kronor i kapital. Kostnaden för det kapitalet får bolånekunderna bära.

Riskviktsgolvet innebär att banken tvingas hantera ett lågbelånat hushåll på samma sätt som ett högbelånat hushåll. Det betyder att den som lånat en miljon kronor på en bostad som är värd tre miljoner behandlas likadant som den som har lånat en miljon på en bostad som är värd två miljoner trots att bankens kreditrisk är mycket större i det senare fallet.

 Försäkringskostnaden för ett bolån blir med det här förslaget densamma för såväl den första, andra som tredje miljonen i bolån. Finansinspektionen borde istället söka efter åtgärder som leder till att incitamenten att amortera på sitt bolån förstärks, säger Daniel Liljeberg.     


För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera