Höjda taxeringsvärden i Jämtland

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 20 procent för småhusen i Jämtland år 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. 28 955 småhusägare, det vill säga 66 procent, kommer att ligga under taket i fastighetsskatten år 2018 och får därigenom en höjning med 503 kronor i genomsnitt.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på stora skillnader i Jämtlands län.

-          Framförallt på orter där det råder bostadsbrist ökar taxeringsvärdena kraftigt. Det eldar i sin tur på fastighetsskatten under taket. Men vi ser även att taxeringsvärdena ökar på orter där det inte råder bostadsbrist. Taxeringsvärdena bör frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

I länets samtliga kommuner, utom Bräcke, ökar taxeringsvärdena med mer än 10 procent. I Östersund ökar taxeringsvärdet med 24 procent och i Åre och Ragunda med 23 procent.

-          I Östersund kommer de 24 procent av småhusägarna som ligger under taket att få en höjd fastighetsskatt med 983 kronor i genomsnitt. I Åre ligger skattehöjningen under taket på 863 kronor. Vi konstaterar att intäkterna från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten, säger Håkan Larsson.

Kommun/län Antal taxerings-enheter Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2018 i tkr Förändrat taxeringsvärde 2015-2018 Andel som berörs av höjt taxeringsvärde Genomsnittlig skattehöjning för dem som berörs
Jämtland 43 721        982 kr 20% 66%        503 kr
Östersund 9 350      1 782 kr 24% 24%         983 kr
Åre 6 909      1 269 kr 23% 57%         863 kr
Härjedalen 9 473         856 kr 16% 71%         518 kr
Krokom 4 897         860 kr 13% 72%         435 kr
Berg 4 685         603 kr 13% 89%         413 kr
Ragunda 1 866         227 kr 23% 100%         315 kr
Strömsund 4 138         295 kr 15% 100%         278 kr
Bräcke 2 403         292 kr 9% 100%         173 kr

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera