Hundratusen småhus betalar för mycket för elen

Nära hundratusen småhusägare betalar över en halv miljard för mycket i elräkningar, till följd av dyra tillsvidareavtal på el. I många fall uppemot 10 000 kr om året. Det visar en undersökning från Villaägarna.

Den kund som inte aktivt valt en elhandlare blir anvisad en sådan av elnätbolaget och tilldelas ett så kallat tillsvidarepris. Det står elnätbolagen fritt att välja elhandlare åt dessa kunder, som utgör cirka en femtedel av alla hushåll.

En ny granskning från Villaägarna visar att tillsvidarepriserna är över 50 procent dyrare än ett rörligt elavtal. Rapporten visar att de hushåll som svarat att de har tillsvidarepris i genomsnitt betalar 5 500 kr mer per år än vad de skulle gjort med ett rörligt elprisavtal. För enskilda hushåll kan det handla om det dubbla.

 Regeringen har påbörjat arbetet med att avskaffa avtalsformen tillsvidarepris på el, efter starka påtryckningar från Villaägarna. Men hittills utan skarpa förslag. Priset för senfärdigheten får marknadens svagaste och minst aktiva kunder betala, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

 Den här typen av förmögenhetsöverföring från konsumenter till elbolag måste få ett slut. En tänkbar väg är att utsätta tillsvidareavtalen för konkurrens via ett upphandlingsförfarande. Det skulle kunna sänka priserna till en marknadsmässig nivå, säger Jakob Eliasson.

Hela undersökningen finns att läsa på www.villaagarna.se

För mer information kontakta:
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera