Hushåll med låg belåning erbjuds sämst räntor

Bankernas räntesättning straffar den som väljer att minska lånen, visar en ny rapport från Villaägarna. Trots att oro för hushållens skuldsättningsgrad har påverkat riksbankens räntebeslut och drivit finansinspektionen att ta fram förslag om obligatoriska amorteringsplaner, så ger bankerna bolånekunder med låg skuldsättning de sämsta räntorna. Det visar en analys av cirka 30 000 användare av Villaägarnas webbtjänst Räntekollen. 

- Bankerna straffar bolåntagare som amorterar. Det uppmuntrar till skuldsättning, när det borde vara precis tvärtom, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna.

Den 1 juli 2013 lanserade Villaägarna webbtjänsten Räntekollen som är ett verktyg som låter enskilda hushåll ta reda på bankens rörliga kostnad för just deras bolån. Med hjälp av de uppgifter som hushållen fyllt i kan Villaägarna jämföra de räntorna som hushåll erbjuds.

Analysen av de 30 000 första användarna visar att hushåll med hög belåningsgrad och höga lånebelopp erbjuds lägre räntor än hushåll med bättre ekonomi. För hushåll med mindre än 65 procent belåning handlar det om en överprissättning på nästan 1 procentenhet.

- Sedan finanskrisen har bolån varit överprissatta över hela linjen. Men de som betalar högst överpriser är de lågt belånade hushållen vars kreditrisk är nära nog obefintlig för bankerna, säger Daniel Liljeberg.

Villaägarnas Riksförbund anser att staten istället för att överväga att införa amorteringskrav på hushållen istället borde ställa krav på bankerna som naturligt leder till att hushåll med låg belåning får lägre räntor.

Läs hela rapporten på Villaägarnas webbplats

Prova Räntekollen


För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera