Kraftigt höjda taxeringsvärden höjer fastighetskatten

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 25 procent för landets småhus 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. Nära 950 000 hushåll får därmed fastighetsskatten höjd med upp till ett par tusenlappar om året. I Vindelns kommun stiger taxeringsvärdena i snitt med 49 procent.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska höjningar. Knappt hälften (45 procent) av landets småhusägare ligger under maxtaket för fastighetsskatt. För all dem innebär höjda taxeringsvärden oundvikligen högre fastighetsskatt.

-          De högsta skattehöjningarna drabbar områden med idag förhållandevis låga taxeringsvärden. Decennier av lågt byggande har drivit upp priserna i hela landet. Nu får landsbygden betala priset för en misslyckad bostadspolitik. Taxeringsvärdena borde därför frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

I Vindeln stiger taxeringsvärdena med i snitt 49 procent, enligt prognosen. I 104 av landets 290 kommuner överstiger den genomsnittliga fastighetsskattehöjningen 1 000 kronor.

-          Statens intäkter från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten. Taxeringsvärdena bör frysas, och statens ökade intäkter gå tillbaka till boendesektorn i form av sänkta flyttskatter. Det skulle höja rörligheten på bostadsmarknaden och göra att vi använder beståndet mer effektivt, säger Håkan Larsson.

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Kontaktpersoner

Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Lena Södersten, förbundsjurist: 073-582 93 49

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera