Kraftigt höjda taxeringsvärden i Dalarna

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 22 procent för småhusen i Dalarna år 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. 62 496 småhusägare, det vill säga 65 procent, kommer att ligga under taket i fastighetsskatten år 2018 och får därigenom en höjning med 758 kronor i genomsnitt.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska höjningar, men även stora skillnader.

-          På orter där det råder bostadsbrist ökar taxeringsvärdena kraftigt. Det eldar i sin tur på fastighetsskatten under taket. Men det är ju inte den enskilde husägaren som rår för den misslyckade bostadspolitiken. Taxeringsvärdena borde därför frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

I samtliga kommuner utom Orsa och Älvdalen ökar taxeringsvärdet med mer än 10 procent, i åtta kommuner är ökningen över 20 procent. Säter ligger högt med 30 procent.

-          I Säter, Borlänge, Falun och Avesta ökar fastighetsskatten med över 1 000 kronor för dem under taket. Vi konstaterar att intäkterna från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten, säger Håkan Larsson.

Kommun/län Antal taxerings-enheter Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2018 i tkr Förändrat taxeringsvärde 2015-2018 Andel som berörs av höjt taxeringsvärde Genomsnittlig skattehöjning för dem som berörs
Dalarna 96 208        980 kr 22% 65%        758 kr
Säter 3 793         869 kr 30% 72%      1 200 kr
Borlänge 10 967      1 437 kr 25% 23%      1 133 kr
Falun 14 251      1 507 kr 26% 33%      1 080 kr
Avesta 6 019         761 kr 28% 85%      1 073 kr
Rättvik 4 562         917 kr 26% 66%         930 kr
Mora 8 179         895 kr 22% 70%         893 kr
Smedjebacken 4 777         649 kr 25% 88%         818 kr
Hedemora 4 895         643 kr 23% 92%         803 kr
Leksand 7 061      1 086 kr 17% 57%         743 kr
Ludvika 7 477         703 kr 19% 83%         683 kr
Gagnef 4 760         658 kr 14% 90%         540 kr
Malung-Sälen 8 440      1 090 kr 16% 58%         518 kr
Vansbro 2 803         357 kr 19% 100%         420 kr
Orsa 2 882         720 kr 8% 88%         323 kr
Älvdalen 5 342         586 kr 9% 94%         308 kr

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Kontaktpersoner
Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera