Kraftigt höjda taxeringsvärden i Gävleborg

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 22 procent för småhusen i Gävleborg år 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. 51 984 småhusägare, det vill säga 69 procent, kommer att ligga under taket i fastighetsskatten år 2018 och får därigenom en höjning med 683 kronor i genomsnitt.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska ökningar i Gävleborg.

-          Framförallt på orter där det råder bostadsbrist ökar taxeringsvärdena kraftigt. Det eldar i sin tur på fastighetsskatten under taket. Men det är ju inte den enskilde husägaren som rår för den misslyckade bostadspolitiken. Taxeringsvärdena borde därför frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

I samtliga av Gävleborgs kommuner ökar taxeringsvärdena med mer än 10 procent. I sex av länets tio kommuner ökar taxeringsvärdena med mer än 20 procent.

-          I Gävle ligger 24 procent av småhusägarna under taket och får därför en skatteökning på 1 095 kronor i snitt. Ovanåker är den kommun där flest drabbas. Där får 99 procent av småhusägarna en snittökning på 653 kronor. Vi konstaterar att intäkterna från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten, säger Håkan Larsson.

Kommun/län Antal taxerings-enheter Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2018 i tkr Förändrat taxeringsvärde 2015-2018 Andel som berörs av höjt taxeringsvärde Genomsnittlig skattehöjning för dem som berörs
Gävleborg 75 152        932 kr 22% 69%        683 kr
Gävle 17 763      1 646 kr 28% 24%      1 095 kr
Sandviken 9 918         919 kr 19% 69%         780 kr
Nordanstig 4 231         511 kr 28% 93%         720 kr
Hofors 3 019         529 kr 24% 96%         698 kr
Hudiksvall 11 471         912 kr 17% 69%         660 kr
Ovanåker 3 595         478 kr 23% 99%         653 kr
Ljusdal 6 604         577 kr 21% 91%         653 kr
Ockelbo 2 260         517 kr 22% 97%         645 kr
Bollnäs 7 855         642 kr 16% 89%         578 kr
Söderhamn 8 436         683 kr 15% 87%         518 kr

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera