Kraftigt höjda taxeringsvärden i Östergötlands län

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 27 procent för småhusen i Östergötland år 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. 31 969 småhusägare i Östergötland, det vill säga 35 procent, kommer att ligga under taket i fastighetsskatten år 2018 och får därigenom en höjning med 1 080 kronor i genomsnitt.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska höjningar i Östergötland.

-          På orter där det råder bostadsbrist ökar taxeringsvärdena kraftigt. Det eldar i sin tur på fastighetsskatten för dem under taket. Men det är ju inte den enskilde husägaren som rår för den misslyckade bostadspolitiken. Taxeringsvärdena borde därför frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Mjölby är den kommun i Östergötland där fastighetsskatten ökar som mest med 1 485 kronor under taket. I Motala får 42 procent av småhusägarna en snitthöjning på 1 395 kronor. I Ödeshög får 96 procent av småhusägarna höjd fastighetsskatt med i genomsnitt 878 kronor.

-          Prognosen visar att fastighetsskatten ökar mycket kraftigt på många orter i Östergötland. Statens intäkter från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten, säger Håkan Larsson.

Kommun/län Antal taxerings-enheter Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2018 i tkr Förändrat taxeringsvärde 2015-2018 Andel som berörs av höjt taxeringsvärde Genomsnittlig skattehöjning för dem som berörs
Östergötland 91 542     1 584 kr 27% 35%     1 080 kr
Mjölby 6 003      1 317 kr 36% 35%      1 485 kr
Motala 10 504      1 254 kr 34% 42%      1 395 kr
Åtvidaberg 3 570         957 kr 33% 67%      1 290 kr
Söderköping 5 195      1 639 kr 29% 25%      1 283 kr
Kinda 3 714         923 kr 32% 70%      1 200 kr
Norrköping 22 028      1 888 kr 27% 17%      1 185 kr
Vadstena 1 912      1 244 kr 27% 41%      1 065 kr
Linköping 22 341      2 277 kr 24% 10%      1 058 kr
Finspång 6 056         896 kr 25% 72%      1 013 kr
Ödeshög 1 850         585 kr 27% 96%         878 kr
Boxholm 2 331         818 kr 17% 81%         668 kr
Valdemarsvik 4 329         985 kr 16% 70%         645 kr
Ydre 1 709         607 kr 18% 91%         593 kr

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Kontaktpersoner
Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera