Kraftigt höjda taxeringsvärden i Stockholms län

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 33 procent för småhusen i Stockholms län 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. 16 074 småhusägare i Stockholms län kommer att ligga under taket i fastighetsskatten år 2018 och får därigenom en höjning på 1 343 kronor i genomsnitt.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska höjningar i hela Stockholms län.

-          På orter där det råder bostadsbrist blir budgivningen hård vilket driver upp bostadspriser och taxeringsvärden. Det eldar i sin tur på fastighetsskatten för dem under taket. Men det är ju inte den enskilde husägaren som rår för den misslyckade bostadspolitiken. Taxeringsvärdena borde därför frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Järfälla är den kommun i Stockholms län där taxeringsvärdena ökar mest med 43 procent. Norrtälje är den kommun i länet där flest personer ligger under taket i fastighetsskatten. Där får 35 procent av småhusägarna en skattehöjning med i snitt 1 313 kronor.

-          Med de gamla fastighetsskattereglerna, då skatten låg på 1 procent av taxeringsvärdet, hade skatten i genomsnitt legat på 39 100 kronor i Stockholms län. Människor hade fått gå från gård och grund. Reformen var nödvändig, men vår granskning visar att skattehöjningarna blir betydande för dem som ligger under taket på 7 950 kronor år 2018. Intäkterna från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten, konstaterar Håkan Larsson.

Kommun/län Antal taxerings-enheter Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2018 i tkr Andel som ligger under taket och får höjd skatt Genomsnittlig skattehöjning under taket Förändrat taxerings-värde 2015-2018
Stockholm 306 188        3 910 kr 5%       1 343 kr 33%
Järfälla 9 802         3 784 kr 0%              -   kr 43%
Salem 3 177         3 190 kr 0%              -   kr 42%
Huddinge 18 693         3 897 kr 1%        1 485 kr 41%
Solna 661         7 135 kr 0%              -   kr 41%
Täby 13 935         5 218 kr 0%              -   kr 39%
Vallentuna 7 990         3 062 kr 6%        1 680 kr 39%
Stockholm 41 502         5 309 kr 0%        1 530 kr 39%
Botkyrka 12 001         2 910 kr 1%        1 395 kr 39%
Haninge 17 827         3 078 kr 1%        1 755 kr 38%
Sollentuna 11 451         5 171 kr 0%              -   kr 37%
Upplands-Bro 5 043         2 861 kr 5%        1 538 kr 36%
Tyresö 9 763         3 850 kr 0%        1 455 kr 34%
Upplands Väsby 5 696         3 379 kr 0%              -   kr 34%
Ekerö 8 935         3 450 kr 1%        1 643 kr 31%
Lidingö 7 393         7 950 kr 0%              -   kr 30%
Värmdö 22 565         3 765 kr 0%        1 560 kr 29%
Nykvarn 2 965         2 204 kr 7%        1 448 kr 29%
Nynäshamn 7 861         2 298 kr 8%        1 493 kr 29%
Danderyd 6 790         8 903 kr 0%           923 kr 28%
Sundbyberg 1 317         5 795 kr 0%              -   kr 28%
Norrtälje 37 026         1 729 kr 35%        1 313 kr 28%
Södertälje 11 574         2 346 kr 5%        1 305 kr 27%
Nacka 16 068         5 655 kr 0%           975 kr 26%
Österåker 16 056         3 064 kr 1%        1 515 kr 26%
Sigtuna 6 066         3 095 kr 1%        1 215 kr 23%
Vaxholm 4 031         4 301 kr 0%           728 kr 14%

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Kontaktpersoner
Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00
Lena Södersten, förbundsjurist: 073-582 93 49

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera