Kraftigt höjda taxeringsvärden i Västernorrland

Taxeringsvärdena stiger med i snitt 26 procent för småhusen i Västernorrland år 2018, visar en prognos som Villaägarnas Riksförbund låtit SCB ta fram. 47 438 småhusägare, det vill säga 73 procent, kommer att ligga under taket i fastighetsskatten år 2018 och får därigenom en höjning med 735 kronor i genomsnitt.

Småhusen omtaxeras vart tredje år. Villaägarna har låtit SCB ta fram en prognos över taxeringsvärdena 2018. Prognosen visar på dramatiska höjningar i Västernorrland.

-          Framförallt på orter där det råder bostadsbrist ökar taxeringsvärdena kraftigt. Det driver i sin tur upp fastighetsskatten för dem som ligger under taket. Men det är ju inte den enskilde husägaren som rår för den misslyckade bostadspolitiken. Taxeringsvärdena borde därför frysas på nuvarande nivå, säger Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarnas Riksförbund.

I samtliga av Västernorrlands kommuner ökar taxeringsvärdet med mer än 10 procent. I fyra av länets sju kommuner ligger siffran på över 20 procent - i Timrå hela 36 procent.

-          I Timrå kommer 82 procent av småhusägarna att få en fastighetskatteökning på 1 373 kronor i genomsnitt. I Sundsvall ligger skatteökningen för dem under taket på 1 103 kronor. Vi konstaterar att intäkterna från fastighetsskatten är större nu än före reformen 2008. Småhusägarna är och förblir en kassako för staten, säger Håkan Larsson.

Kommun/län Antal taxerings-enheter Genomsnittligt uppskattat taxeringsvärde 2018 i tkr Förändrat taxeringsvärde 2015-2018 Andel som berörs av höjt taxeringsvärde Genomsnittlig skattehöjning för dem som berörs
Västernorrland 65 021        819 kr 26% 73%        735 kr
Timrå 4 927         799 kr 36% 82%      1 373 kr
Sundsvall 20 910      1 261 kr 29% 45%      1 103 kr
Härnösand 6 966         681 kr 24% 88%         825 kr
Örnsköldsvik 16 056         800 kr 22% 76%         758 kr
Kramfors 7 701         391 kr 18% 95%         375 kr
Sollefteå 5 398         306 kr 13% 100%         255 kr
Ånge 3 063         225 kr 13% 100%         188 kr

Rapporten med listor över höjningar i varje enskild kommun och län återfinns här.

Håkan Larsson, boendeekonom: 073-093 60 26
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef: 0768-48 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera