Nordeas lönsamhet dubbelt så hög i Sverige som i Danmark

Enligt en studie som Villaägarna låtit genomföra har avkastningen på eget kapital varit mer än dubbelt så hög i Sverige som i Danmark för bolåneinstitut mellan 2000 och 2012. För ett hushåll med ett bolån på 2,5 miljoner kronor handlar det om en extra räntekostnad på 5000 kronor per år.

- Om svenska bolåneinstitut skulle ha samma avkastning på eget kapital som danska skulle svenska hushåll spara 4,6 miljarder kronor i räntekostnader på sina bolån per år, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna.  

Åren 2000-2013 hade svenska bolåneinstitut en genomsnittlig avkastning på eget kapital på 13,1% medan danska hade 6,9% under samma period. Trenden mot ökad lönsamhet i Sverige förstärktes under slutet av perioden. Under det första halvåret 2013 hade svenska bolåneinstitut en avkastning på 16,2% medan danska hade 5,5%.

Den svenska storbanken Nordea är ett tydligt exempel på skillnaderna genom sina verksamheter i dotterbolagen Nordea Kredit (Danmark) och Nordea Hypotek (Sverige). Under hela perioden (2000-2012) hade Nordea Kredit en avkastning på eget kapital på 9,1% och Nordea Hypotek 13,8%.

Första halvåret 2013 var avkastningen på eget kapital 7,5% i Nordea Kredit och 19,2% i Nordea Hypotek. Lönsamheten i Sverige var därmed mer än dubbelt så hög för Nordeakoncernen.

- Det är orimligt att den svenska bolånemarknaden ska få fungera som en bekväm kassako för bankerna år efter år. De höga svenska boräntorna drabbar såväl hushållens konsumtion och därmed tillväxten som hushållens utrymme att spara eller amortera på sina bolån vilket hade varit önskvärt med tanke på den höga skuldsättningsnivån, säger Daniel Liljeberg.

Skillnaden kan inte förklaras genom kreditförluster eftersom dessa varit snarlika under perioden. Kreditförlusterna har snarast varit något högre i Danmark än i Sverige sedan 2006. 

Läs hela rapporten på Villaägarnas webbplats

För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera