På vems sida står Energimarknadsinspektionen?Pressmeddelande 6 april 2011

På vems sida står Energimarknadsinspektionen?

Det är dags att se över Energimarknadsinspektionens (EI) verksamhet och överväga att flytta ansvarsområden till annan myndighet, anser Villaägarna. Bakgrunden är avslöjandet att EI listat elnätsföretag som tar för lite betalt.

Elnätsföretagen har höjt sina avgifter kraftigt de senaste åren och under vintern har kritiken mot bolagen varit omfattande. Men företagen hade kunnat höja sina priser ännu mer enligt Energimarknadsinspektionen, som har till uppdrag att bevaka prisutvecklingen. Det avslöjade SVT Rapport igår.

- Det är väldigt anmärkningsvärt att en myndighet som ska företräda konsumentperspektivet och skydda kunderna på en monopolmarknad aktivt går ut och pekar ut vilka bolag som borde ta mer betalt, säger Hans Lemker, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Elnätsföretagen har dessutom nyligen aviserat att de vill ta ut 136 miljarder i avgifter av sina kunder under de kommande fyra åren, en höjning med 32 procent jämfört med föregående period.
- Risken är stor att prisökningarna blir verklighet, med tanke på EI:s agerande. Om den myndighet som ska skydda kunderna står på branschens sida frågar man sig vad kunderna har för nytta av den. Det kanske är dags att överväga att flytta ansvaret till exempelvis Konkurrensverket, som tidigare visat en vilja att försvara konsumentintresset och skärpa konkurrensen, säger Hans Lemker.

Idag anordnas ett seminarium om elnätspriserna i riksdagen, där bland annat Villaägarna medverkar.

För mer information: Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00 Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18 Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Dokument & länkar