”Räntekollen” avslöjar din prutmån på bolånet


Med nya ”Räntekollen” blir det för första gången möjligt för vanliga låntagare att ta reda på bankens rörliga kostnad för det enskilda hushållets bolån – och därmed hur stor prutmån bolånekunder har på sina lån.

- För två personer med en genomsnittlig inkomst och en belåningsgrad på 60 procent är bankens rörliga kostnad för bolånet 1,60 procent. Det betyder att allt mellan 1,60 procent och bankens listränta är förhandlingsbart. Med vårt verktyg får hushållen en ny chans att nå lägre, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarna. 

Räntekollen är framtagen i samarbete med företaget Yellow-Belly Marmot Solutions. Verktyget bygger på Basel-regelverkets krav på bankerna att täcka sin risk och motsvarar den bedömning av kundernas kreditvärdighet som bankerna själva genomför.  

Basel-regelverket utgår ifrån att bankerna ska prissätta bolån utifrån kreditrisk. Dock är det vanligt att banker utgår ifrån andra parametrar vilket snedvrider prissättningen på bolånemarknaden. T.ex. erbjuder statligt ägda SBAB sina bolånekunder lägre ränta vid belåningsgrad kring 70 procent än vid till exempel 50 procent på en bostad värd tre miljoner.

 Det finns en fara att intentionerna i Basel-regelverket om riskbaserad kapitaltäckning går förlorade om det inte råder transparens mellan långivare och låntagare kring låntagarens kreditrisk, säger Anders Fornell på Yellow-Belly Marmot Solutions.

Här finns Räntekollen: www.villaagarna.se/rantekollen

För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarna, telefon 070-915 44 99
Anders Fornell, Yellow-Belly Marmot Solutions, telefon 070-226 74 94
Anna Westberg, presskontakt Villaägarna, telefon 010-750 01 36

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera