Regeringen förstärker skevheter i beskattningen av bostäder

Regeringens förslag om att ensidigt sänka skatten på lägenheter innebär att småhusägare får betala mer än fem gånger så mycket i skatt per år. Det konstaterar Villaägarnas Riksförbund mot bakgrund av dagens förslag från regeringen. 

-   Det finns inget logiskt skäl till varför t.ex. barnfamiljer som ju oftare väljer att bo i hus ska betala mer skatt för sitt boende. Ändå väljer regeringen att förstärka den skattediskriminering som redan är, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund.

En sänkning av fastighetsskatten från nuvarande 0,4 till 0,3 procent och ett sänkt tak till 1200 kr för bostadsrätter samtidigt som inget görs åt att småhusägare betalar 6825 kronor är oacceptabelt anser Villägarnas Riksförbund.

- Varför ska en radhusägare i exempelvis Skellefteå betala fem gånger så hög skatt som den som äger en lyxvåning på Strandvägen i Stockholm? Det är dags att skapa likformighet i beskattningen mellan bostadsrätter och småhus men regeringen gör tvärtom, säger Joacim Olson.

Enligt SCB bor 54 procent av alla barn i småhus och bland flerbarnsfamiljer är procentsatsen närmare 70 procent. Många barnfamiljer bor i hus som redan slagit i taket för fastighetsskatt (6825 kr) och betalar därför nästan 600 kronor i månaden i fastighetsskatt utöver de energiskatter man får betala som husägare. Samtidigt betalar den som bor i bostadsrätt i centrala delar av storstäderna idag 1400 per år och med regeringens förslag 1200 kronor per år.

- Förslagen att slopa fastighetsavgiften de första 15 åren efter att en bostad byggts och att höja schablonavdraget för uthyrning av bostad i andra hand till 40 000 kronor är vällovliga. Men tyvärr har ett hushåll som bor i ett 15 år gammalt småhus ingen nytta av något av de förslag som regeringen levererat idag, säger Joacim Olsson.   

För mer information
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera