Regeringen och byggbranschen måste ta ansvar för mögelhusskandalen

Idag överlämnar Villaägarna en lista med skarpa förslag på hur regeringen, byggbranschen och försäkringsbolagen bör agera när det gäller byggskandalen med enstegstätade fasader. Fasaderna möglar efter några år och skadorna uppgår idag till miljardbelopp, en nota som bygg- och försäkringsbranschen med stöd av gällande lagstiftning vill vältra över på konsumenterna.

De enstegstätade putsade riskfasaderna är en väggkonstruktion med puts på bakomliggande träregelvägg med fuktkänsliga väggmaterial. Det saknas luftspalt, som kan leda bort regn och fukt, vilket gör fasaderna mycket känsliga för fukt, om fogar inte håller tätt eller sprickor uppstår i putsen. Tusentals hus har redan drabbats  av skador och många fler kommer sannolikt att få stora problem i framtiden. Genom att hävda att problemet är ett s.k. utvecklingsfel – en situation där byggbolagen tror sig använda en fungerande byggteknik, men att tekniken senare visar sig orsaka problem – försöker parterna komma undan ansvar.

Villaägarna anser att staten måste ta ett ansvar för frågan eftersom man genom halvstatliga AB Bostadsgaranti sålt ihåliga byggfelsäkringar som kan visa sig vara värdelösa när de skulle behövas som mest.

– Genom att gömma sig bakom ett kryphål i den svenska lagstiftningen vill stora delar av såväl bygg- som försäkringsbranschen lägga hela ansvaret och reparationskostnaden på de enskilda konsumenterna – motsvarande en halv till en miljon kronor per hus, sägerUlf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I Villaägarnas skrivelse framförs krav på åtgärder för att staten, byggbranschen och försäkringsbranschen ska kunna anses ha tagit sitt ansvar.

  1. Reformera byggfelsförsäkringen så att den till skillnad från idag även täcker s.k. utvecklingsfel.
  2. Inför ROT-avdrag på upp till 500 000 kronor för dem som byggt ett hus med enstegstätad fasad.
  3. Initera ett samarbete mellan byggbransch, försäkringsbransch och stat om en byggfelsfond med vilken konsumenter som drabbats av byggutvecklingsfel kan göra upp i godo hellre än utdragna domstolsförhandlingar. 

– När det inte kostar något att bygga fel blir  bostadsbyggandet en experimentfabrik för byggföretagen, som riskfritt kan testa nya billiga byggmetoder. Vid utvecklingsfel ökar absurt nog intäkterna, då byggbolagen även kan ta betalt för att åtgärda de fel man har orsakat.  Samtidigt får konsumenterna gå till banken och försöka ta ytterligare lån. Det är en orimlig ordning som regeringen måste stoppa och som inte skulle accepteras på andra områden, säger Ulf Stenberg.

Läs skrivelsen på www.villaagarna.se

För mer information
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera