Regeringens nya mineralstrategi förvärrar problemen i Kiruna och Malmberget

Regeringen  kommer inte med några förslag till lösningar på bostadsprobemen för de 1 000-tals boende, som kommer att bli av med sina hem när Kiruna och Malmberget rivs. Flytt av gruvsamhällen är den största gruvfrågan just nu och att regeringen inte ens försöker komma med ett förslag, är en stor besvikelse.

-          Regeringen tar inte sitt ansvar, när man smusslar igenom mineralstrategin utan att låta den debatteras i riksdagen. Det finns ju bl.a. inte ens en antydan till lösning för alla de människor i Sverige som måste flytta p.g.a. expanderande gruvor. Villaägarnas Riksförbund ställer nu sitt hopp till att oppositionen ser till att mineralstrategin kommer att debatteras i riksdagen och att större hänsyn tas till boende, säger Villaägarnas Riksförbunds chefsjurist Ulf Stenberg.

Regeringen har arbetat med att ta fram en strategi för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av Sveriges mineralresurser. När strategin nu lanseras, innehåller den inga konkreta lösningar på hur man ska komma till rätta med miljöproblemen för boende i närheten av gruvor. Det finns idag t.ex. inga enhetliga regler för hur mycket det ska få vibrera och damma, när bostäder ligger i anslutning till en gruva, inte heller något enhetligt skyddsavstånd mellan bostäder och gruvor.

Ett exempel på gruvort med problematisk situation är Malmberget, som med sina 5 000 invånare är på väg att slukas av helstatliga LKAB:s gruva. Boendemiljön är katastrofal med nattliga sprängningar, damning, sprickbildning och t.o.m. risk för att småhus kollapsar. Sedan egnahemsskyddet i expropriationslagen togs bort, har boende i Sverige som måste flytta p.g.a. en expanderande gruva inte rätt till en likvärdig bostad utan endast ersättning med marknadsvärdet plus 25 procent. I Malmberget innebär det att en småhusägare själv måste betala merkostnaden för att bygga nytt hus på ett par miljoner kronor för att kunna bo kvar i närområdet. Lagstiftningsmässigt rättvisetänkande saknas när detta samtidigt innebär att gruvbolaget LKAB kommer åt järnmalm för flera hundra miljarder kronor.

För mer information:

Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90.

Elin Nordström, presskontakt, telefon 010-750 01 36.

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter..

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera