(S) undantar bostadsrätter från förmögenhetsskattPressmeddelande den 5 juli 2010

(S) undantar bostadsrätter från förmögenhetsskatt Socialdemokraternas föreslagna förmögenhetsskatt kommer att betalas av småhusägare medan den som bor i bostadsrätt skattebefrias. Detta trots att bostäderna har samma marknadsvärde, visar beräkningar från Villaägarnas Riksförbund.

Taxeringsvärdena för småhus är betydligt högre än för bostadsrätter med samma marknadspris. I genomsnitt är taxeringsvärdet för bostadsrätter endast 25 procent av marknadsvärdet medan det för småhus motsvarar 75 procent.

De olika värderingsprinciperna för småhus och bostadsrätter leder till stora skillnader i förmögenhetsvärdet. Om marknadsvärdet är 6 mkr så får småhuset ett taxeringsvärde på 4,5 mkr medan bostadsrättens taxeringsvärde endast blir 1,5 mkr.
– Socialdemokraternas förslag till förmögenhetsskatt skulle leda till att en pensionär som har betalat av sina huslån betalar mer i skatt än den som kan placera 20 miljoner i en bostadsrätt. Så skapas tydligen rättvisa om socialdemokraterna får bestämma. För vår del tycks det mer rättvist att inte återinföra en skatt som slår fel utan istället helt avskaffa det godtyckliga taxeringssystemet, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Förmögenhetsskatt med socialdemokraternas förslag kr/år:

Bostadens marknadspris Taxeringsvärd e småhus Småhus: förmögenhetsskatt ensamstående/gifta Taxeringsvärd e bostadsrätt Bostadsrätt: förmögenhetsskatt gifta/ensamstående 6 000 000 kr 4 500 000 kr 25 000 kr / 5 000 kr 1 500 000 kr 0 kr 7 000 000 kr 5 250 000 kr 32 500 kr / 12 500 kr 1 750 000 kr 0 kr 8 000 000 kr 6 000 000 kr 40 000 kr / 20 000 kr 2 000 000 kr 0 kr Beskattning för bostäder utan belåning

Med Socialdemokraternas förslag skulle förmögenhetsskatt endast utgå för småhusägaren. Den låga värderingen av bostadsrätter skulle göra att värdet faller inom fribeloppen som för ensamstående skulle vara 2 miljoner kr och 4 miljoner kr för gifta.

För mer information kontakta: Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, mobil 070-969 19 40 Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör, mobil 070-937 01 19

Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 321 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Dokument & länkar