Småhusägarnas taxeringsvärden fel med 21 procent i genomsnitt

Vid årets taxering är varje småhus felvärderat med i genomsnitt 306 000 kronor, motsvarande 21 procent. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. I flera kommuner tvingas nära varannan småhusägare betala för hög fastighetsskatt.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Men Skatteverkets schablonvärderingsmetod ger stora avvikelser för enskilda fastigheter.

- Ingen hade accepterat att inkomstskatt eller bolagsskatt beräknades genom massvärdering och gissningar, men så fungerar det för småhus, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna.

Villaägarnas undersökning visar att de största procentuella felen finns i landsbygd och glesbygd. Störst fel i kronor finns i storstadsområdena. I Norsjö är det genomsnittliga felet 51 procent, medan det uppgår till 940 000 kronor i Danderyd. I Robertsfors betalar 49 procent av småhusägarna för hög skatt till följd av felvärderingen, trots taket i fastighetsskatten på 7 262 kr.

- Det är allvarligt att så många småhusägare betalar för mycket i skatt. När dessutom Vänsterparitet – som lär få inflytande över den kommande statsbudgeten – och intresseorganisationer som står socialdemokratin nära vill höja fastighetsskatten, är det problematiskt att taxeringssystemet är så här otillförlitligt, säger Daniel Liljeberg.

Villaägarna anser att taxeringssystemet bör avskaffas på grund av den inneboende rättsosäkerheten i systemet.

- Fastighetsskatten borde helst avskaffas helt. I avvaktan på att det sker bör den frysas på nuvarande nivå och höjas i takt med prisbasbeloppet, säger Daniel Liljeberg.

Så gjordes undersökningen

Genom att jämföra priserna vid 184 000 småhusförsäljningar som gjorts 2011-2013 med de taxeringsvärden samma hus nu kommer att få, har Villaägarna kunnat mäta hur stort taxeringsfelet är för vart och ett av närmare 10 procent av Sveriges småhus. Eftersom stickprovet är så omfattande kan resultatet med säkerhet anses gälla för hela småhusbeståndet.

Läs hela jämförelsen på www.villaagarna.se

För mer information:

Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99

Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 072-222 04 56

Tabell 1. Störst genomsnittligt fel i taxeringsvärde i procent

Kommun         Genonsnittligt fel (%)          Genomsnittligt fel (kr)

Norsjö             51%                                     101 232 kr

Boxholm         46%                                      245 261 kr

Bjurholm        45%                                      89 991 kr

Östra Göinge  41%                                      173 998 kr

Sorsele          41%                                       81 790 kr

Älvsbyn         41%                                      111 599 kr

Åsele             39%                                     67 130 kr

Ljusdal          38%                                     177 103 kr

Vilhelmina     38%                                     110 644 kr

Ragunda        38%                                     76 920 kr
 

Tabell 2. Störst genomsnittligt fel i taxeringsvärde i kronor

Kommun         Genonsnittligt fel (%)          Genomsnittligt fel (kr)

Danderyd        14%                                      940 012 kr

Lidingö           13%                                      754 346 kr

Vaxholm         18%                                      613 801 kr

Nacka            13%                                       570 763 kr

Solna             11%                                       555 062 kr

Öckerö          21%                                       456 572 kr

Tanum           28%                                      456 291 kr

Sotenäs          23%                                     432 674 kr

Båstad           20%                                      417 510 kr

Lysekil           28%                                     404 532 kr
 

Tabell 3. Andel småhusägare som betalar för hög skatt

Kommun         Andel som betalar för hög skatt

Robertsfors     48,5%

Munkfors         47,6%

Hylte              47,4%

Hällefors        47,3%

Osby              47,3%

Tranemo        47,1%

Herrljunga     46,8%

Strömsund     46,8%

Hjo               46,7%

Vindeln         46,4%

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media