Småhusbyggandet kvar på krisnivå enligt SCB

Enligt SCB påbörjades endast 4450 nya småhusbyggen under de tre första kvartalen 2013. Det är bara 9% mer än bottenåret 2012. Inte sedan krisåren på 1990-talet har småhusbyggandet varit så lågt. Samtidigt har byggandet av flerbostadshus ökat med hela 39%.

- Den bostadspolitiska debatten handlar enbart om hyresrätten medan den verkliga krisen pågår i det tysta för småhusbyggarna, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna.  

År 1997 var byggandet lågt till följd av höga räntor och låga huspriser. Idag är läget det omvända, men byggandet ändå rekordlågt.

- Att den starka byggsignalen som villapriserna och räntorna utgör inte får effekt beror på att hushållen som ska finansiera de nya husen är inlåsta i sina nuvarande bostäder av flyttskatter. Sverige har nämligen Europas högsta flyttskatter, säger Daniel Liljeberg.

Om småhusbyggandet kunde nå normal nivå skulle det skapa lättnader på hela bostadsmarknaden, eftersom de som flyttar in i nya småhus lämnar bostäder som andra hushåll i sin tur kan flytta in i.

- Den bostadspolitiska debatten har kommit att helt domineras av hyresrätten. Minst lika viktigt är villkoren för småhusbyggande, säger Daniel Liljeberg.

Förutom att avveckla flyttskatterna kräver Villaägarna att det kommunala planmonopolet inskränks så att utbudet av byggbar mark kan öka och markpriserna minska.  

För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera