Sparbankerna tjänade mer pengar på bolån 2011

Idag kom Sparbankernas sammanlagda årsbokslut. Liksom för andra banker var 2011 ett bra år för Sparbankerna. Utlåningen till allmänheten ökade med 3,2 procent medan räntenettot, dvs. skillnaden mellan in- och utlåningskostanderna ökade med hela 29,5 procent. Därmed kunde vinsten från utlåningen till allmänheten öka med med 890 miljoner kronor vilket motsvarar över 20 procent i ökad vinst. Bankrörelsens övriga kostnader ökade med endast 2 procent.

- Sparbankernas sammanlagda årbokslut är det sista i raden av bankbokslut för 2011 som med all önskvärd tydlighet visar att förra året var ett bra år för bankerna. Upplåningskostnaderna har visserligen ökat men de räntor man begär av kunderna har ökat betydligt mer och därmed uppstår nya vinster, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Att Sparbankerna tjänar mer kan också förklaras av att medan utlåningen till allmänheten endast ökat med 3,2 procent så har inlåningen från allmänheten ökat med mer än det dubbla (7,7 procent). Det innebär att sparbankerna fått ökad tillgång till billiga pengar från allmänheten. T.ex. får den som har under 100 000 kronor på ett kapitalkonto på Sparbanken Öresund 0,65 procent i ränta.

Villaägarna kräver att bankerna anpassar sina ränteerbjudande till det kostnadsläge man faktiskt har. Bostadsobligationsräntorna har det senaste året fallit och Riksbankens reporänta har sänkts två gånger under vintern utan att hushållens bolånekostnader minskat.

- Villaägarna kräver nu också att ansvariga politiker inför regelverk för bankerna som innebär att konsumenter och konsumentföreträdare tydligt kan utläsa hur stora bankernas bolånemarginaler är samt att staten nyttjar sitt ägande i SBAB och Nordea för att vässa konkurrensen på bolånemarknaden, säger Daniel Liljeberg.

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera