Stefan Attefall kovänder om gatukostnader

Bostadsminister Stefan Attefall lovade i slutet av förra året att sätta stopp för systemet med galopperande kommunala gatukostnader. Så blir det inte. Regeringen avfärdar nu de skyddsregler man så sent som i november 2013 föreslog och som hade arbetats fram av en statlig utredning. Konsekvensen blir fortsatt otrygghet för landets husägare. 

När kommunen bygger nya gator eller rustar upp gator kan räkningen skickas till fastighetsägaren. Systemet kallas för gatukostnader och kan leda till oförutsedda räkningar på 100 000-tals kronor för enskilda familjer. Villaägarna har krävt en lagändring för öka tryggheten för de boende och frågan har varit föremål för en statlig utredning.

När regeringen i november lämnade över lagrådsremissen med förslaget skrev bostadsministern i ett pressmeddelande:

”Det finns ingen allmän acceptans för att en kommun plötsligt och oförutsägbart kan fakturera en medborgare åtskilliga tusentals kronor för att bygga en ny väg utan att medborgaren har dragit någon påtaglig egen nytta av vägen. Detta sätter vi nu stopp för, säger bostadsminister Stefan Attefall.”

Helt utan motivering har nu regeringen ändrat sig och har intagit den motsatta åsikten, men vill av förklarliga skäl inte att det uppmärksammas. Beskedet står därför att läsa i ett kort stycke i en proposition som till stora delar handlar om något helt annat och som offentliggjordes igår.  

- Regeringens besked kan inte tolkas på annat sätt än att det inte blir någon proposition om gatukostnader före valet, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna. Det är mycket märkligt. Lagrådet hade inga invändningar mot skyddsreglerna. Det har bara gått fyra månader sen lagrådsremissen överlämnades.

- Regeringens agerande leder till att enskilda småhusägare även fortsättningsvis kan tvingas gå till banken eller i värsta fall sälja för att betala för vägar som alla kommuninvånare har tillgång till, säger Lena Södersten.

För mer information:
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera