Stoppa systemet med kommunala gatukostnader!

När kommuner bygger nya gator eller rustar upp ett befintligt vägnät kan räkningen inte sällan på 100 000-tals kronor skickas till de boende längs vägen. I ett brev till bostadsminister Stefan Attefall kräver nu Villaägarnas förbundsdirektör en lagöversyn. 

Kommuner får ta ut gatukostnader för att anlägga eller förbättra en gata, men däremot inte för drift och underhåll av gatan. Reglerna om gatukostnader finns i plan- och bygglagen.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har omkring 30 kommuner av 290 tagit ut gatukostnader sedan år 2000, men nu börjar allt fler kommuner att använda systemet.

I Strängnäs krävs exempelvis en familj på drygt 740 000 kr av kommunen och i Partille krävs en annan på drygt 1 miljon kr. Systemet med gatukostnader riskerar att driva familjer från sina hem och är ett intrång i den privata äganderätten.

I brevet till bostadsministern efterlyser Villaägarnas förbundsdirektör Hans Lemker en översyn av reglerna kring gatukostnader, som bygger på äldre lagstiftning:

”Villaägarna anser att gator och allmänna platser – liksom skolan och andra gemensamma kommunala nyttigheter – är något vi alla har nytta av. Därför ska de också finansieras gemensamt via kommunalskatten och inte genom avgifter.”

”Det är särskilt viktigt med en lagändring som innebär att gatukostnader inte kan tas ut i befintlig bebyggelse eftersom det är där som de privatekonomiska konsekvenserna blir så stora.”

Läs Villaägarnas brev till Stefan Attefall på www.villaagarna.se. Pressbilder finns på Flickr

För mer information:
Lena Södersten, förbundsjurist, telefon 073-582 93 49
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera