Stora skillnader i avgifter för Attefallshus i Stockholm och Uppsala

Handläggningstid och kostnad för en ansökan skiljer sig stort i kommunerna runt och i Stockholmsområdet. I Sigtuna kommun kostar en bygganmälan för ett Attefallshus 1600 kronor om det är ett förråd och 2900 kronor om det handlar om en bostad, medan det i  Uppsala kan kosta upp till 18 000 kronor för samma ansökan. Det visar en ny undersökning som Villaägarnas Riksförbund gjort.

- Vissa kommuner hanterar Attefallshusen på ett sätt som motarbetar reformens mål – att det ska bli lättare att bygga, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Villaägarna har i en rundringning undersökt kommunernas hantering av bygganmälningar för Attefallshus. Förutom stor variation i pris varierar även handläggningstider och krav på så kallad utstakning. Vissa kommuner nekar dessutom startdatum till Attefallshus i vissa områden med hänvisning till kulturvärden.

- En del kommuner behandlar Attefallshus som en större Friggebod, som bör tyngas med så små administrativa kostnader och besvär som möjligt, medan andra lägger hinder i vägen i form av höga avgifter och långa handläggningstider. Vi hoppas att dyra och långsamma kommuner lär av de snabba och billiga, säger Jakob Eliasson.

Se en sammanställning av kommunernas svar här

Priser för bygganmälan för Attefallshus, Stockholm och Uppsala län

För mer information
Jakob Eliasson,
samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00

Madeleine Arvidsson Wäli,
förbundsjurist, telefon 070-610 10 49

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media