Vallöftena om nyckel mot nyckelprincipen måste hållas i Kiruna

Många kommunpolitiker och partier i Kiruna kommun har stöttat nyckel mot nyckelprincipen under valrörelsen och fått många röster tack vare detta. När partierna nu ska gruppera sig i kommunfullmäktige är det viktigt att politikerna även fortsättningsvis står bakom principen, då den är helt avgörande för kommunens framtid. 

Nyckel mot nyckelprincipen innebär att småhusägare vars bostäder måste rivas p.g.a. LKAB:s gruvas expansion i Kiruna får en ersättning som täcker nyproduktionskostnaden för en likvärdig fastighet. Den innebär även att de som tvingas flytta p.g.a. att deras bostadsrätter eller hyresrätter rivs, får samma hyra i de nya lägenheterna. Med nyckel mot nyckelprincipen kommer alla att gå skadeslösa ur samhällsomvandlingen - inte bara vissa. Nyckel mot nyckelprincipen är också den enda garantin för att de hus i Kiruna som rivs, byggs upp igen. Det krävs pengar för att bygga bostäder och räcker inte med fluffiga uttalanden utan substans.  

Villaägarnas Riksförbund tycker att det är viktigt att de politiker och de partier som har gått till val på nyckel mot nyckelprincipen håller vad de har lovat till väljarna. Nyckel mot nyckelprincipen är den enskilt viktigaste frågan för Kirunas framtid. Utan nyckel mot nyckelprincipen, riskerar Kirunas framtid att förmörkas, då många boende som tvingas flytta kommer att tvingas skuldsätta sig upp över öronen för att skaffa nya bostäder eller tvingas betala 1 000-tals kronor mer i hyra. Då riskerar Kiruna att tappa invånare trots i grunden goda framtidsutsikter för såväl näringslivet som kommunen i övrigt. Kirunas politiker har ett ansvar för att de goda framtidsutsikterna tillvaratas genom nyckel mot nyckelprincipen och inte schabblas bort så att det blir samhällsrivning utan motsvarande återuppbyggnad med fly in – fly out – close down, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Rätten till det egna hemmet finns inskriven i Europakonventionen, precis som t.ex. rätten till yttrandefrihet och rätten att inte diskrimineras p.g.a. kön eller ras. Det är den rättigheten som nyckel mot nyckelprincipen bygger på.

Nyckel mot nyckelprincipen utgår från en human livssyn om alla människors lika värde, att ingen ska diskrimineras och drabbas av avsevärt högre kostnader när de tvingas flytta. Att alla ska gå skadeslösa ur samhällsomvandlingsprocessen och ingen diskrimineras i Kiruna, borde vara en självklarhet och är så i gruvflyttarnas Tyskland, där principen föddes, säger Ulf Stenberg.     

För mer information:
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera