Var tredje bolånekund har fått smyghöjd ränta

Var tredje bolånekund har fått en framförhandlad rabatt på bolånen borttagen. Av dessa uppger 8 av 10 att de inte fått någon information om att rabatten tagits bort. Det framgår av en ny undersökning från Villaägarna.

- Resultatet av vår undersökning bekräftar det vi tidigare framhållit, att bankerna försöker tjäna mer pengar på sin bolåneverksamhet än tidigare, sägerJoacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Enligt undersökningen är det vanligare bland Handelsbankens och Nordeas kunder att rabatten tas bort än bland andra banker. Av de kunder som blivit av med sin rabatt uppger 87 procent av Handelsbankens kunder att de inte fått någon information om detta. 

Undersökningen visar också att hela 53 procent av de tillfrågade som förlorat sin rabatt fått tillbaka den efter ny förhandling. Även i detta avseende ligger Handelsbanken högt liksom Nordea  med 62 respektive 63 procent.

- Att över hälften av kunderna får tillbaka sin rabatt efter förhandling visar tyvärr att bankerna tar en chans att så länge som möjligt tjäna extra pengar även på gamla kunder. Det är inte förtroendeingivande och vi kräver nu att regeringen uppdrar åt Finansinspektionen att se över de informationskrav som bankerna har till sina kunder, säger Joacim Olsson. 

Kort om undersökningen

Undersökningen gjordes mellan den 10 och 13 februari och givit totalt 1280 svar. Svaren utföll enligt följande:

Har din bank tagit bort tidigare framförhandlad ränterabatt?  Ja (35,4%), Nej (62,4%)

De som svarat ”ja” på ovanstående fråga har fått ytterligare frågor som besvarats som följer:

Informerade banken dig om att din rabatt togs bort? Ja (17,5%), Nej (82,5%)

Har du ökat belåningsgraden på ditt bolån eller på annat sätt fått en förändrad situation som skulle kunna motivera banken att ta bort ränterabatten för att kompensera för ökad risk?

Ja (4,9%), Nej (95,1%)

Har du, efter att du upptäckt att en tidigare framförhandlad rabatt för ditt bolån tagits bort, nekats att få tillbaka rabatten trots att omständigheterna kring ditt bolån i övrigt är desamma som tidigare? Ja (46,2%), Nej (53,8%)

Därutöver har frågor ställts om vilken bank kunden ifråga har.

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 322 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera