Villaägarna: Lägg amorteringskravet på bankerna nästa gång

Finansinspektionen drar tillbaka förslaget om amorteringskrav för nya bolån efter kritik från flera tunga remissinstanser. Det ger myndigheten möjlighet att utreda en modell som lägger ansvaret för skuldsättning och amortering på bankerna. En sådan utformning ger hushållen större flexibilitet, garanterar resultat och har dessutom fördelen att följa lagen, konstaterar Villaägarna.

- FI:s förslag hade skapat osunda inlåsningseffekter när nya lån fick sämre villkor än befintliga. Det hade också tvingat fram ett sparande som hushållen och bankerna sannolikt hade försökt kringgå. Det är positivt att myndigheten nu måste göra om och göra rätt, säger Daniel Liljeberg, chefsekonom på Villaägarna.

Villaägarna har föreslagit en modell där bankerna tvingas ha en viss skuldsättningsgrad och amorteringstakt i sin totala bolåneportfölj.

- Om bankerna måste nå en viss skuldsättningsgrad i sin totala bolåneportfölj kommer de bli tvungna att erbjuda hushåll som amorterar lägre räntor. Bolånemarknaden skulle reglera sig själv. Hushållen får då mer inflytande över sin egen privatekonomi, samtidigt som det garanterar de resultat om lägre skuldsättning som FI eftersträvar, säger Daniel Liljeberg.

FI:s förslag innehöll en rad frågetecken kring när och hur undantag skulle vara möjliga. Det skapade en risk för ”överrenovering” eftersom huset bara fick omvärderas om renoveringen bedömdes vara tillräckligt omfattande.

- Att amortera är bra, men tvång är dåligt. Vår modell skapar flexibilitet, ger garanterat lägre skuldsättning i hushållen och sundare drivkrafter för bankerna. Den är dessutom genomförbar med de legala verktyg som FI har till sitt förfogande. Det är positivt att FI nu gör en omstart och får en möjlighet till att se över vårt förslag, säger Daniel Liljeberg.

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, 070-915 44 99
Jakob Eliasson, samhällpolitisk chef, 076-848 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 310 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media