Villaägarna kräver svar om fastighetsskatten av Socialdemokraterna

Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson svarade tisdagen den 2 september på SR Ekots fråga om fastighetsskatt med orden ”Vi har inga krav på att återinföra fastighetskatten i år.” Det väcker frågan om vad som händer efter årsskiftet. Villaägarna startar nu en kampanj för att få svar på den frågan före valet.

(S) standardformulering har varit att de ”inte har några förslag” om återinförd fastighetsskatt.

- Redan det kan låta som ett icke-löfte, men Magdalena Anderssons formulering går två steg längre. Vad ”inga krav i år” betyder är öppet för tolkning, och vad som händer efter en regeringsförhandling med Vänsterpartiet vet väl ingen, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarna kräver nu svar från (S). På sidan www.svarforevalet.se  ges möjlighet att maila eller tweeta en fråga till Socialdemokraterna: ”Sitter ni kvar i en regering som höjer eller återinför fastighetsskatten?”

- Det är tio dagar kvar till valet. Väljarna måste få ett svar på den frågan till dess, säger Jakob Eliasson.

För mer information:
Jakob Eliasson, samhällpolitisk chef, telefon 076-848 13 00
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera