Vincero gör ytterligare förvärv och uthyrning i Huddinge

Vincero Fastigheter fortsätter att expandera i Huddinge genom två förvärv i Storängen. Totalt omfattar fastigheterna närmare 9 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på kontor, lager och produktion. Säljare är Landera och Alimenta och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till sammanlagt 130 MSEK.

Fastigheterna är belägna i Storängens industriområde intill Huddinge centrum där Vincero sedan tidigare äger 10 fastigheter. De två nyförvärvade fastigheterna inrymmer närmare 20 hyresgäster.

I samband med förvärvet tecknar även Vincero ett längre hyresavtal med bagerikoncernen Big Bake Nordic om 5 400 kvm och därmed är fastigheterna fullt uthyrda.

Robin Rutili
VD
070-918 17 02

Vincero Fastigheter AB ägs av Vincero AB. Vincero AB är ett investmentbolag med inriktning på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling som ägs till lika delar av bröderna Andreas och Robin Rutili. Andreas Rutili har tidigare grundat Magnolia Bostad, varit VD under bolagets första sju år och är numera ledamot i Magnolia Bostads styrelse. Robin Rutili har grundat och utvecklat ett flertal framgångsrika teknik- och mediabolag. Utöver sitt fastighetsbestånd är Vincero stora aktieägare i Magnolia Bostad, Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), Viva Bostad, Zenterio, Doktor.se och BookIt.

Om oss

Vincero Fastigheter AB ägs av Vincero AB. Vincero AB är ett investmentbolag med inriktning på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling som ägs till lika delar av bröderna Andreas och Robin Rutili. Andreas Rutili har tidigare grundat Magnolia Bostad, varit VD under bolagets första sju år och är numera ledamot i Magnolia Bostads styrelse. Robin Rutili har grundat och utvecklat ett flertal framgångsrika teknik- och mediabolag. Utöver sitt fastighetsbestånd är Vincero stora aktieägare i Magnolia Bostad, Samhällsbyggnadsbolaget (SBB), Viva Bostad, Zenterio, BookIt, Doktor.se och Centrumkliniken. Mer information om Vincero finns på www.vincero.se

Prenumerera

Dokument & länkar