Ägarförändring i Vindico Group

Största ägare i Vindico har varit FJHA Holding AB med en ägarandel på 25% av aktier och röster och med ett ägande av 3 807 692 aktier .

Ägarna till FJHA Holding AB har beslutat att likvidera bolaget och fördela aktierna i Vindico pro Rata mellan ägarna.

Detta innebär att Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, som tidigare har haft en ägarandel på 13,2% nu har en ägarandel på 18,2% av aktier och röster och äger 2 777 574 aktier.

HEW AB, ägt av styrelseledamot Tomas Welin, har nu en ägarandel på 7,5% av aktier och röster. HEW har tidigare inte haft något direkt ägande och äger nu 1 142 308 aktier.

Acta Larmsystem AB ägt av Rajko Grahovac har nu en ägarandel på 7,5% av aktier och röster. Acta har tidigare inte haft något direkt ägande och äger nu 1 142 308 aktier.

Fore C Investment Holding AB har erhållit 5% av aktier och röster och äger efter detta 1 198 249 aktier motsvarande 7,9% av aktier och röster.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se 

Carl Schneider
Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se 

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB, Vindico Technology AB, Vindico Development AB och Vindico Finans  AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, kameraövervakningssystem, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. 

Bolaget är listat på AktieTorget. 

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar