Byter namn på dotterbolagen

Under oktober månad påbörjades arbetet med varumärket Vindico genom namnbyte på dotterbolagen.

Key Innovations AB namnändras till Vindico DNA Systems AB; bolaget kommer framför allt att arbeta med stöldskyddsmärkning med DNA-teknik.

UniSafe Försäljnings AB namnändras till Vindico Safety AB; bolaget fortsätter att arbeta med stöldskyddsprodukter, inredning och temporär värdeförvaring.

SPC Service AB namnändras till Vindico Technology AB; bolaget kommer att fortsätta arbeta med verksamhet inom säkerhetsteknik, lås och larm.

-         Namnändringarna är ett led i att förtydliga vårt varumärke och strukturera produktutbudet på marknaden, med detta genomfört kan vi redan nu ta nästa steg, nämligen att fokusera på lönsamheten säger Monica Hallin VD på Vindico Group AB (publ)

För eventuella frågor kontakta:

Monica Hallin, Verkställande Direktör   073-323 45 06

www.vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):

Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB och Vindico Technology AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webbshop.

Bolaget är listat på AktieTorget.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar