Delårsrapport för perioden 2015-01-01—2015-09-30

Rapportperioden 2015-01-01—2015-09-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade jmf med Q1- Q3 2014 och uppgick till

7 116 tkr (5 771 tkr).

 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till -832 tkr (- 85 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 216 tkr (-601 tkr).
 • Resultat per aktie -11,29 öre (-11,74 öre).

Rapportperioden 2015-07-01—2015-09-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade jmf med Q3 2014 och uppgick till

3 736 tkr (1 886 tkr).

 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 208 tkr (63 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 104 tkr (-95 tkr).
 • Resultat per aktie 0,96 öre (-1,86 öre)
 • Monica Hallin rekryterad som ny VD
 • Stora order på Märk-DNA från Norge och SSF om totalt ca 2 MSEK
 • Strategisk order på DNA Spray till Netto-butiker

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Monica Hallin tillträder som VD för koncernen
 • Avtal med ytterligare en norsk distributör
 • Arbete med varumärket Vindico samt namnändring dotterbolagen
 • Ökat fokus på lönsamhetsutvecklingen

Tredje kvartalet 2015

Två betydande order på Märk-DNA om ca 1MSEK vardera inkom från SSF, Stöldskyddsföreningen samt från en norsk distributör till vår filial i Norge.

Nya Märk-DNA produkter, främst vattenbaserad DNA-spray, har tillkommit och även dessa röner ett stort intresse med ökande offertförfrågningar som följd. DNA-sprayen attraherar dessutom en, för Vindico, ny marknad nämligen Handeln med sina inbrotts- och rånutsatta butiker. Utöver det lanseras nya lackbaserade stöldskyddsmärkningsprodukter för metaller och maskiner under Q4 2015 och ingår därmed i Vindicos Märk-DNA utbud.

Butikskedjan Netto har accepterat Vindicos offert och installation av DNA Spray har påbörjats vid ett antal rånutsatta butiker. Detta är en strategisk framgång och innebär en etablering inom Handelssegmentet i Sverige.

Dotterbolaget UniSafe ökade sin försäljning med 18 % jämfört med samma period förra året. Ökningen består främst på ökad efterfrågan av säkerhetsskåp med laddningsfunktion och UniSafe:s nya laddstation för iPads.

Deltagandet på Hem & Villa mässan i Göteborg blev dessvärre inte den framgång vi hoppats på. Besökarna intresserade sig mer för andra produkter och tjänster än brottsförebyggande skydd, ett konstaterande vi drar lärdom av inför marknadsplanen för 2016.

Key Innovations har nu avslutat det tidsödande mjukvaruarbetet med den nya generationens trådlösa larmsystem och levererade enligt beställning till väntande kunder.

I dotterbolaget SPC Service pågår förhandlingar avseende nya nischade säkerhetsprodukter & system som, på sikt, ska ersätta intäkterna från de äldre rånskyddssystem som succesivt kommer att fasas ut ur sortimentet.

Sammanfattningsvis kan konstateras arbetet i koncernen framför allt inom stöldskyddsmärkning börjar ge ett positivt resultat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Monica Hallin rekryterades som ny VD för Vindico Group AB och tillträdde tjänsten den 1 oktober. Monica har en gedigen erfarenhet inom säkerhetsbranschen och brottsförebyggande arbete och har under åren byggt upp ett nätverk som är till stor fördel för Vindico.

Under oktober påbörjades arbetet med varumärket Vindico samt omstrukturering och namnbyte på dotterbolagen med tillhörande produkter och verksamhet i Sverige.

UniSafe Försäljnings AB namnändras till Vindico Safety AB, Key Innovations AB namnändras till Vindico DNA Systems AB och SPC Service AB namnändras till Vindico Technology AB.

Förutom arbetet med varumärke och produktsortiment kommer de närmaste kvartalen att fokusera på ett intensivt försäljnings- och marknadsföringsarbete, framför allt av produktsortimentet inom Märk-DNA, samt på ökad lönsamhet.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar