Vindico Group förstärker sin säljorganisation i Vindico DNA Systems AB

Vindico Group AB förstärker koncernens säljorganisation genom att rekrytera David Svalfors till tjänsten som Säljare i Vindico DNA Systems AB. David kommer närmast från rollen som Account Manager på Square Publishing AB. 

”Davids mångåriga erfarenhet från försäljning av tekniska produkter och tjänster till såväl konsument som B2B blir en stor tillgång för koncernens samtliga dotterbolag. David skall huvudsakligen arbeta med försäljning av ButiksDNA men med sin tekniska kompetens  har han möjlighet att bistå samtliga dotterbolag med försäljningsaktiviteter då koncernen är i ett expansivt skede” säger Monica Hallin, VD för Vindico Group AB. 

Vindico DNA Systems AB, ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB, säljer och installerar säkerhetsteknik med DNA.

David Svalfors tillträder tjänsten den 11 september 2017 och tjänsten är placerad i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email: monica.hallin@vindico.se 

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt UniSecure Norway AS (50% ägande).

Vår kompetens är kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning, DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud. Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Taggar:

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar