Vindico ingår samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika och implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige

Vindico har sedan 2017 satsat på ett helt nytt koncept rörande säkerhet i butiker kallat ButiksDNA, som hittills installerats i över 200 butiker med mycket gott resultat.

ButiksDNA består bland annat av ett stöldförebyggande koncept, varumärkning med DNA, anpassat för detaljhandeln.

Klädkedjan kommer att testa Varumärkning med DNA på sina kosmetikavdelningar för att stulna produkter ska kunna spåras till kedjan där stölden har skett, tack vare en unik DNA-kod.

I dagsläget har fler än 200 butiker ButiksDNA i Sverige och resultaten har varit mycket goda. Mätningar visar på en reducering med över 30% på svinn och mellan 50-100% på rån & inbrott.

”Vi har sett mycket goda resultat efter implementeringen av ButiksDNA hos ett antal större butikskedjor och detta samarbete, som innebär att vi har fått en första order med en framtida stor potential om ett utökat samarbete, är ytterligare ett bevis på att konceptet har framtiden för sig ”, säger Monika Johannesen, försäljningschef på Vindico.

För ytterligare information:

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se 

Monika Johannesen
Försäljningschef
Vindico Technology AB
070-413 41 41
monika.johannesen@vindico.se 

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat Märk-DNA och Butiks-DNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight med tickern VSEC.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera