Vinguiden beklagar Systembolagets ensidiga aktioner – maktmissbruk kan bryta mot EU-fördraget

Vinguiden anser att Systembolagets agerande mot Vinguiden utgör ett missbruk av bolagets dominerande ställning på den svenska dryckesmarknaden samt ett hinder mot den fria rörligheten av varor inom EU.

”Vi finner ingen som helst grund för Systembolaget att vidta rättsliga åtgärder mot Vinguiden och är förvissade om att en prövning kommer att visa att det är Systembolaget och inte Vinguiden som genom sitt agerande strider mot EU-fördragen och den svenska tillämpningen av dessa”, säger Magnus Bergqvist, VD och grundare av Vinguiden.

Systembolaget har i brev och pressmeddelanden hävdat att Vinguidens verksamhet skulle strida mot lagen, samt att Vinguiden genom sin beställningsteknik har gjort intrång på Systembolagets verksamhet och webbplats. Därtill har nu Systembolaget infört tekniska hinder i syfte att begränsa Vinguidens, och andra fristående aktörers, verksamhet.

Bakgrunden till konflikten mellan Vinguiden och Systembolaget är att Vinguiden via sin webbplats har förmedlat beställningar från sina kunder och medlemmar till Systembolagets webbplats för beställningar från det särskilda beställningssortimentet. Produkterna inom detta sortiment ägs av fristående leverantörer och importörer.

Vinguiden har fullt ut respekterat Systembolagets ensamrätt på försäljning till slutkund, alla beställningar sker i kundens eget namn och hämtas ut av denne hos Systembolagets försäljningsställen.

Vinguidens verksamhet innebär ett stöd för beställningssortimentet och har bidragit till att detta fått en allt större betydelse i det totala sortiment av viner och andra alkoholdrycker som erbjuds den svenska allmänheten. Detta är av stort värde för att bevara de speciella svenska undantagen och alkoholbestämmelserna inom EUs fria inre marknad. Ett beställningssortiment som har aktivt stöd från importörer och fristående aktörer som Vinguiden bidrar till att ge europeiska vinproducenter ökad tillgång till den svenska marknaden.

Systembolaget har nu ensidigt gjort förändringar i beställningstekniken som innebär att Vinguidens kunder tvingas gå en omväg för att lägga beställningar, via den s k dryckeslistan. Systembolaget har även infört kvotbestämmelser på nätet för de bäst säljande produkterna inom beställningssortimentet som kan vara på väg in i det ordinarie sortimentet på grund av stor efterfrågan.

Tills vidare kan Vinguiden inte göra annat än att hänvisa sina kunder till att använda sig av den s k dryckeslistan men Vinguiden kommer att i alla sammanhang fortsätta att kämpa för ökad information kring varorna i beställningssortimentet följa och dokumentera konsumenternas efterfrågan på dessa varor samt rapportera om Systembolagets beteende till berörda tillsynsmyndigheter.

Ytterligare upplysningar:
Vinguidens VD Magnus Bergqvist 070 – 482 07 33

www.vinguiden.com

Prenumerera

Dokument & länkar